สินค้า > เครื่องเชื่อม MIG

 
 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : Panasonic
Model : YM200KR
เครื่องเชื่อม CO2 ระบบไทริสเตอร์ แบบแยกชุดป้อนลวด Output 200A
 
Type : MIG Welding Machine Input 380V
Brand : Panasonic
Model : YM350KR
เครื่องเชื่อม CO2 ระบบไทริสเตอร์ แบบแยกชุดป้อนลวด Output 350A

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : Panasonic
Model : YM500KR2
เครื่องเชื่อม CO2 ระบบไทริสเตอร์ แบบแยกชุดป้อนลวด Output 500A

 
Type :  MIG Welding Machine Input 220V
Brand : WIM
Model : MIGWELD 210S
เครื่องเชื่อม CO2 Output 210A

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : WIM
Model : MIGWELD 280S
เครื่องเชื่อม CO2 Output 280A

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : WIM
Model : MIGWELD 280SEF
เครื่องเชื่อม CO2 Output 280A พร้อมตัว wire feeder

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : WIM
Model : MIGWELD 350SEF
เครื่องเชื่อม CO2 Output 350A พร้อมตัว wire feeder

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : OTC
Model : CPTX270
Output 270A

 
Type :  MIG Welding Machine
Brand : OTC
Model : XD-200/ XD-350/ XD-500
มี 3รุ่น Output 250A,350A,500A

 
Type :  MIG Welding Machine Input 380V
Brand : OTC
Model : CPV350 / 500
มี 2รุ่น Output 350A,500A